Опис програми

Програма зорієнтована на підготовку фахівців для підприємств і компаній харчової промисловості, де використовуються хімічні речовини та процеси.

Спрямованість програми — комбінована (практична, дослідницька, прикладна). Загальна освіта з хімії з додатковим циклом дисциплін, що стосуються харчової хімії та харчової безпеки.

У навчанні з фундаментальних хімічних дисциплін та фахових дисциплін, що вивчаються за вибором студента, велика увага приділяється роботі в хімічних лабораторіях із використанням сучасного обладнання. Згідно з програмою значна увага приділяється фаховому навчанню з англійської мови, що закладає основи для доступу та розуміння сучасної фахової інформації.

Освітньо-професійна програма