Опис програми

Професія входить до десятки найбільш затребуваних професій у світі і має дуже низьку схильність до зникнення в результаті поширення автоматизації та цифровізації бізнес-процесів.

Це не традиційне адміністрування кадрів, це система відбору, оцінювання й мотивації персоналу, розробка кадрової політики відповідно до стратегії розвитку компанії, діяльності органів влади та місцевого самоврядування.

Унікальність освітньо-професійної програми полягає в органічному поєднанні двох блоків дисциплін: загальноекономічного (політична економія, макро- і мікроекономіка, фінанси, гроші та кредит, економіка підприємства, бухгалтерський облік) та управлінсько-психологічного (трудове право, управління групами, управління конфліктами, управління персоналом, мотивування персоналу, аудит персоналу), щоб надати майбутнім фахівцям компетенцій в галузях економіки та управління людьми. Така вдале поєднання збільшує мобільність випускників на ринку праці і розширює можливості для працевлаштування.
У результаті навчання студенти набувають:

  • загальних компетенцій: здатність аналізувати соціально-економічні явища та процеси як на макро-, так і на мікрорівнях, знаходити спільну мову з широким колом стейкхолдерів; уміння обґрунтовано презентувати та захищати ідеї;
  • фахових компетенцій: знання та вміння використовувати технології підбору, розвитку, оцінювання й мотивації персоналу (розроблення систем мотивації, вирішення конфліктів, управління компенсацією, управління організаційною культурою); здатність застосовувати аналітичний та методичний інструментарій (структурувати інформацію, вибирати критерії аналізу, оптимізувати та візуалізувати дані, аналізувати результати та оцінювати ефективність економічної діяльності компанії); управляти продуктивністю (розроблення і впровадження систем управління продуктивністю, показників ефективності — KPI — для кожного співробітника, відділу, виявлення резервів для економічного зростання); комунікативні навички (вміння проводити співбесіди, знаходити спільну мову зі співрозмовниками, відстоювати ідеї перед керівництвом).

Випускники можуть працювати на підприємствах, установах, організаціях всіх галузей та форм власності економістами, HR-менеджерами, кадровими аудиторами, рекрутерами, аналітиками в сфері кадрів, хедхантерами, менеджерами з навчання та розвитку персоналу, менеджерами з підбору персоналу, фахівцями з оцінювання персоналу, з організаційного управління, фахівцями центрів зайнятості, фахівцями кадрового агентства, спеціалістами з розроблення мотиваційних програм, консультантами в галузі управління персоналом, менеджерами з управління організаційною культурою, керівниками підприємств та організацій. Також вони можуть продовжити навчання в магістратурі.