Опис програми

Освітньо-професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності» спрямована на підготовку фахівців, які володіють сучасною теорією та практикою організації підприємницької діяльності; навичками планування, стратегії та розвитку бізнесу, здатні діяти як компетентні та відповідальні лідери на національному ринку.

Унікальністю програми є поєднання двох блоків дисциплін: фінансово-управлінських (економіка та фінанси підприємств, бізнес-планування, управління витратами, підприємництво і малий бізнес) та спеціалізованих дисциплін (комерційна діяльність, аналіз ринків, організація біржової діяльності, електронна торгівля, інформаційні системи в торгівлі та маркетингу).

Основними загальними компетенціями є здатність оцінювати та аналізувати соціально-економічні явища; уміння обґрунтовувати управлінські рішення; здатність формувати нові ідеї.

Основними спеціальними компетентностями є здатність до організації торгівлі, підприємницької та біржової діяльності; вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ризиків; вміння ефективно управляти матеріально-фінансовими ресурсами підприємства.

Освітньо-професійна програма відповідає вимогам стандарту вищої освіти. Структура та наповнення програми дозволяє забезпечити досягнення ключового завдання — підготувати успішних, конкурентоздатних фахівців до організаційної, управлінської, підприємницької, інформаційно-аналітичної і науково-дослідницької діяльності як керівники, а також до продовження навчання в магістратурі.

Випускники можуть працювати економістами з аналізу господарської діяльності, керівниками агенствами (страховимими, нерухомості тощо), фахівцями із закупівель, e-commerce, спеціалістами з аналізу товарних ринків, менеджерами роздрібної та оптової торгівлі, мерчендайзерами, експертами з експортно-імпортних операцій, дилерами, брокерами з купівлі-продажу товарів, оцінювачами, аукціоністами, оглядачами з питань біржової діяльності або приватнимими підприємцями — засновниками власної справи.