Опис програми

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців із впровадження та використання систем електронної комерції. Електронна комерція охоплює набір технологій та сервісів, що надають можливість представити товари й послуги, а також приймати замовлення й отримувати оплату в мережі Інтернет. Системи електронної комерції представлені інтернет-магазинами та платіжними платформами.

Робота у сфері міжнародної електронної комерції потребує поєднання знань та умінь із застосування інформаційних та інтелектуальних технологій для розробки і впровадження таких систем в мережі Інтернет, а також знань із міжнародних економічних відносин та аналітичної діяльності.

Освітня програма передбачає вивчення таких дисциплін: основи електронної комерції, електронні платіжні системи, інформаційні системи і технології, веб-технології та веб-програмування, комп’ютерна графіка і веб-дизайн, технології розробки систем електронної комерції, оптимізація та просування сайтів в міжнародній електронній комерції, платформи для електронної комерції, комп’ютерна безпека в електронній комерції, бізнес-аналіз в міжнародній електронній комерції, технології управління якістю і тестування програмних продуктів, бізнес-планування в міжнародній електронній комерції, управління проектами в електронній комерції, інтелектуальний аналіз даних у системах електронної комерції; стартапи у сфері електронної комерції; інтелектуальні технології управління тощо.

Сфера професіональної діяльності фахівців, які пройшли підготовку за освітньою програмою, передбачає участь у проектах з розробки та впровадження, підтримки інформаційної безпеки, просування в мережі Інтернет-систем міжнародної електронної комерції, планування та аналізу діяльності систем міжнародної електронної комерції в якості менеджерів проектів, фахівців та бізнес-аналітиків з впровадження, web-розробки, розвитку, управління доходами систем міжнародної електронної комерції.

Освітньо-професійна програма