Опис програми

Археологія вивчає історію дописемних часів, досліджує розвиток культури, як матеріальної так і духовної. Дослідження в галузі археології дозволяють проводити якісні історичні реконструкції, сприяти розвиткові пам`яткоохоронної та музейної справи, популяризації наукових робіт.

Випускники можуть працювати в музеях, наукових установах, підприємствах пам`яткоохоронної справи, туризму, видавничої справи, викладати в навчальних закладах.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.