Опис програми

Підготовка за програмою «Геологія нафти і газу» спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної, практичної та наукової підготовки висококваліфікованих кадрів для виконання професійних завдань науково-дослідницького, інноваційного та прикладного характеру в галузі геології нафти і газу та геологічного супроводження пошуку, розробки та експлуатації родовищ нафти та газу, а також підготовка студентів із особливим інтересом до наукової діяльності в області геології для подальшого навчання в аспірантурі.

Під час навчання студенти навчаються обирати і застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи геологічних досліджень, отримують знання фізико-хімічних властивостей вуглеводнів та підземних вод, геолого-промислової характеристики колекторів нафтових і газових родовищ, принципів нафтогазогеологічного районування, уміння здійснювати регіональний, зональний і локальний прогноз нафтогазоносності надр, підраховувати запаси нафти і газу різними методами.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови