Опис програми

Поняття «прикладна математика» виникло у ХХ столітті для того, щоб виокремити області математики, які орієнтовані на застосування теорії у практиці. Університетська освіта з прикладної математики поєднує ґрунтовну математичну підготовку з орієнтацією на застосування математичних теорій у наукових дослідженнях, у техніці, на виробництві, в інформаційній сфері, у біології, екології, економіці, соціології тощо.

Випускник напряму підготовки «прикладна математика» підготовлений до професійної діяльності в різних галузях науки, техніки та виробництва, які потребують глибоких знань з математики та володіння сучасними інформаційними технологіями.

У процесі навчання основна увага приділяється фундаментальній математичній підготовці, умінню будувати та аналізувати математичні моделі різноманітних процесів та явищ, застосовувати математичний апарат для розв’язання задач оптимізації та прийняття рішень, для статистичної обробки й аналізу даних, навичкам створення та верифікації прикладних програм.

Фахівці з прикладної математики можуть виконувати дослідження у провідних вітчизняних та міжнародних наукових та науково-виробничих центрах, працювати в організаціях та підприємствах над впровадженням новітніх інформаційних технологій, зокрема, у фінансових структурах та в інформаційній сфері, займатися розробкою та супроводженням програмно-технічних засобів автоматизації інформаційних, виробничих та проектно-дослідних процесів, працювати аналітиками та статистиками у страхових компаніях, дослідницьких медичних центрах тощо, а також продовжити навчання в аспірантурі.

Освітньо-професійна програма