Опис програми

Випускники програми «Інформатика» стають висококвалiфiкованими фахiвцями з розробки теорії, проектування експериментальних прикладних програмних продуктів та технічних засобів їх верифікації, адміністрування, впровадження, експлуатації, автоматизації для рiзноманiтних галузей науки та промисловості, операційних та експертних систем, комп'ютерних мереж, засобів захисту iнформацiї в різних галузях суспільної діяльності, обробки iнформацiї, створення баз даних та баз знань. Вони здатні створювати та експлуатувати комп’ютернi й комп'ютеризованi системи щодо управління органiзацiйних, технiчних i органiзацiйно-технiчних суб’єктiв та об'єктiв. У процесі навчання студенти отримують розширену підготовку в області програмування на різних мовах (C, C + +, C #, java, PHP).

Студенти отримують знання з мов програмування і засобів налагодження програм для вбудованих систем. Важливою частиною навчання є архітектура квантових ПК, мереж, вбудованих мікропроцесорних систем, основних сімейств мікроконтролерів.

Випускники працюють у різних галузях: у промисловості, як інженери-розробники математичних методiв, управляючих і програмно-технiчних засобiв, вимірювальних інформаційних систем, систем охорони та безпеки; в адміністративно-господарській сфері як фахівці з розробки та адміністрування баз даних та інформаційних систем, виробничих та проектно-дослiдних процесiв. Можуть працювати розробниками програмно-апаратних комплексiв, менеджерами проектiв, адмiнiстраторами iнформацiйних, комп'ютерних та комп’ютеризованих систем i мереж у наукових, виробничих, банкiвських установах i фiрмах країни. Також фахівець з інформатики має фундаментальну підготовку з основних напрямів сучасної математики, що дає змогу на високому рiвнi викладати різні курси з математики та iнформатики.