Опис програми

Освітня програма «Глобальні студії та світова політика» пропонує низку курсів, які надають знання щодо ключових тенденцій та найактуальніших глобальних процесів. Програма покликана допомогти студенту розібратися як у теоретичному аспекті проблематики, розглянувши сутність політики, політичних інститутів, навчитися писати наукові дослідження з тематики глобальної політики, так і отримати навички у прикладній політології глобального рівня, досліджуючи поточні конфлікти, гібридні війни, міграційні, збройні, фінансові та культурні взаємодії.

Студенти здобувають низку компетенцій, серед яких: комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів, здатність використовувати широкий спектр політологічних теорій, концептів і методів для професійної інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівнях, спроможність професійно виконувати політико-організаційні, науково-дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному ринках праці.

Програма спрямована на підготовку фахівця-магістра для здійснення науково-педагогічної та консультативно-методичної професійної діяльності у галузі глобальних студій та світової політики, призначеного для практичної роботи у державних органах влади, зокрема Міністерстві закордонних справ, громадських організаціях, дипломатичних місіях, міжнародних фундаціях та комісіях, науково-дослідницьких та експертно-аналітичних центрах, а також до викладацької та інших видів професійної діяльності.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія та історія політики» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія та історія політики» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія та історія політики» (письмово)