Опис програми

Соціолог — це фахівець в сфері теоретичного та емпіричного вивчення соціального життя в його цілісності, соціальних структур та процесів, спільнот та їхньої взаємодії, соціально-політичної динаміки соціуму, соціального підґрунтя економічної поведінки, а також культурних вимірів соцієтального розвитку. Професійні вміння соціологів реалізуються у таких сферах: соціальній, економічній, політичній, правовій, державного управління, науки та культури. Соціолог володіє широким спектром соціологічних теорій, а також різноманітними підходами до методології, методів, методик та технік збору та обробки соціологічної інформації. Професійна діяльність випускників факультету перш за все пов’язана з дослідницькою та викладацькою роботою у вузах та коледжах, ліцеях та гімназіях, соціологічних центрах, соціальних службах органів влади, центрах зайнятості, соціально-психологічних службах збройних сил тощо.

Закінчивши навчання, випускник може працювати викладачем у вищих та середніх навчальних закладах; науково-дослідних установах з вивчення соціальних проблем та соціологічних центрах; службах вивчення громадської думки; маркетингових організаціях; органах державного й муніципального управління, самоврядування; громадських організаціях та політичних партіях; експертних та консалтингових організаціях; туристичних агентствах; соціологічних службах ЗМІ; службах по роботі з персоналом тощо.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.