Опис програми

Ядерна фізика використовує найбагатший арсенал сучасних дослідницьких засобів, включаючи ядерні реактори, прискорювачі заряджених частинок, різноманітні детектори частинок, що виникають у ядерних реакціях. Ядерно-фізичні дослідження мають величезне чисто наукове значення, даючи людині можливість глибше проникати в таємниці будови матерії.

Фізика плазми вивчає властивості й поведінку плазми, зокрема, в магнітних полях. Особливо це стосується високотемпературної плазми, завдяки якій можна вирішити проблему керованого термоядерного синтезу та отримати нове невичерпне джерело енергії для людства.

Експериментальна та теоретична ядерна фізика є невід’ємними складовими однієї науки. Сучасні експерименти проводять на дуже складному, коштовному обладнанні. Сучасна фізика часто оперує з досить абстрактними поняттями. Фізик має спочатку теоретично обґрунтувати необхідність проведення експериментів, передбачити очікувані результати, дати теоретичні пояснення здобутих експериментальних результатів і запропонувати проведення нових експериментів.