Опис програми

Прикладна фізика ґрунтується на відкриттях, зроблених у ході фундаментальних досліджень, і зосереджується на вирішенні проблем, що стоять перед технологами, з метою найбільш ефективного використання цих винаходів на практиці. Іншими словами, прикладна фізика походить з основоположних істин і основних понять фізичної науки, але пов’язана з використанням цих наукових принципів на практичних пристроях і системах.

Прикладні фізики можуть бути зацікавлені також у вирішенні проблем для наукових досліджень. Наприклад, люди, які працюють у галузі фізики прискорювачів, вдосконалюють їх для проведення досліджень у сфері будови матерії.