Опис програми

Подальше вдосконалення лікувально-діагностичного процесу за допомогою сучасних фізичних методів, а також розробка фізичних основ і новітніх зразків високотехнологічного медичного обладнання неможливі без фахівців із принципово новими знаннями, що знаходяться на перетині фізики, медицини та біології. Фахівці з медичної фізики працюють у науково-дослідних установах а також інститутах фізичного, медичного та біологічного профілів, у промислових фірмах, медичних установах та інститутах.

До кола їхньої професійної діяльності належать дослідження фізичних принципів нових наукоємних методів медичної діагностики та лікування; науково-технологічні дослідження зі створення та вдосконалення сучасного медичного обладнання; надання науково-технічних експертних оцінок і впровадження наукомісткого медичного обладнання.