Опис програми

Навчання за програмою «Фізика» націлено на вивчення поведінки та властивостей матерії в широких межах її проявів, від субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване все матеріальне (фізика елементарних частинок), до поведінки всього Всесвіту, як єдиної системи (космологія).

Магістри вивчають, що деякі із закономірностей, які встановлені фізикою, є загальними для всіх матеріальних систем. До таких можна віднести, наприклад, закон збереження енергії. Такі закономірності називають законами фізики. Фізику вважають фундаментальною наукою, тому що всі інші природничі науки (хімія, геологія, біологія тощо) мають справу з певними різновидами матеріальних систем, які підкоряються законам фізики.

Здобувши ступінь магістра, випускники фізичного факультету продовжують навчання в аспірантурі, а потім докторантурі за спеціальностями «Фізика твердого тіла», «Магнетизм», «Оптика, лазерна фізика», «Теоретична фізика», «Фізика низьких температур», «Надпровідність», «Геліофізика і фізика Сонячної системи», «Астрофізика і радіоастрономія», «Астрометрія і небесна механіка» у Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна, наукових установах Національної академії наук України, університетах та наукових установах Польщі, Словаччини, Ізраїля, Німеччини, Франції, Португалії, Швеції, Англії, Канади, Сполучених Штатів Америки тощо.