Опис програми

Протягом навчання за програмою «Астрономія» студенти класифікують і описують небесні явища, пояснюють їх за допомогою законів фізики. Здійснюють практичні спостереження за небесними тілами і їхньою поведінкою за допомогою спеціальних приладів — це лише частина дослідження. Далі слідує проведення детальних розрахунків за допомогою математичних методів. Астрономи складають зоряні карти, розраховують траєкторії переміщень небесних тіл.

Випускники кафедри працюють в НДІ астрономії ХНУ, Радіоастрономічному інституті НАНУ, Головній астрономічній обсерваторії, Кримській астрофізичній обсерваторії, на підприємствах космічної галузі, в установах з розвитку інформаційних технологій, відповідно до спеціалізації навчання, викладають фізичні та математичні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах. Кращі випускники кафедри продовжують навчання в магістратурі.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.