Опис програми

Навчання за програмою «Біологія» націлено на формування у студентів cучасних уявлень про принципи структурно-функціональної організації біологічних систем різної систематичної належності, їх філогенез та онтогенез, механізми регуляції та адаптації залежно від умов середовища.

Спеціалісти навчаються застосовувати знання з фундаментальних природничих наук, основ математики та інформаційних технологій для проведення наукових досліджень у галузі біології; набувають практичних навичок з використання сучасних методів лабораторнихта польових досліджень, методів статистичного та математичного аналізу результатів біологічних досліджень.

Випускники, що отримали кваліфікацію «Біолог», можуть працевлаштуватися в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільськогосподарського, фармацевтичного та харчового профілів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.