Опис програми

Програма «Право» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції, які володіють системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні викладати повний цикл правових дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному рівні, спираючись на найсучасніші техніки та методики навчального процесу, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю.

Фахівці з права працюють в органах виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях, на підприємствах та в організаціях усіх форм власності на посадах: юрисконсульт, спеціаліст державної служби, помічник судді, суддя, помічник слідчого, слідчий, спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану, секретар судового засідання, помічник адвоката, адвокат, помічник нотаріуса, нотаріус, організатор діловодства, помічник державного нотаріуса, державний нотаріус, спеціаліст з оперативно-розшукової діяльності, інспектор міліції, помічник прокурора, заступник прокурора, прокурор, вчитель правознавства, викладач правознавчих дисциплін тощо.

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
Диплом бакалавра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права (співбесіда)
Диплом бакалавра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права (співбесіда)
Диплом магістра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
    Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
Диплом бакалавра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права (співбесіда)
Диплом бакалавра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права (співбесіда)
Диплом магістра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО