Опис програми

Підприємництво як життєвий навик — ключове кредо європейської системи освіти й базовий принцип навчання за освітньо-професійною програмою «Організація та економіка підприємницької діяльності».

Вона спрямована на підготовку високопрофесійних підприємців, які здатні до ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки; до моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів; володіють інструментарієм моніторингу ринкових чинників та визначення їхнього впливу на підприємницьку, торговельну та біржову діяльність; володіють комунікативними навичками, аргументують власну позицію; використовують новітні методи та практичні навички роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Структура програми розроблена у співпраці з цільовими групами (представники бізнесу, органи місцевого самоврядування), що забезпечує її унікальність та максимальну націленість на потреби бізнес-організацій, що реально функціонують.

Перспективами подальшої кар’єри є:

  • у сфері підприємництва: приватний підприємець — засновник власної справи, керівник агенством (страховим, нерухомості тощо), економіст з аналізу господарської діяльності, керівник малого/середнього/великого підприємства, керівник проєктів та програм, професіонал із корпоративного управління;
  • у сфері торгівлі: фахівець із закупівель, e-commerce, спеціаліст з аналізу товарних ринків, менеджер роздрібної та оптової торгівлі, мерчендайзер, експерт з експортно-імпортних операцій, комерційний директор, керівник напряму (prodakt-menedzher), керівник торгового відділу, фахівець в органах державної влади сфери захисту прав споживачів;
  • у сфері біржової діяльності: дилери, брокери з купівлі-продажу товарів, оцінювачі, аукціоністи, оглядач з питань біржової діяльності, власник/керівник брокерської компанії, власник/керівник інвестиційної групи, фахівець з управління активами інституційних інвесторів, фахівець фінансово-економічної безпеки тощо.