Опис програми

Метою освітньої магістерської програми є професійна спеціалізація з економічної кібернетики, оволодіння сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, що надають змогу вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня.

Програма орієнтована на оволодіння сучасними знаннями та уміннями з системного аналізу; інфомаційно-математичного моделювання процесів у сучасній економіці, їх прогнозування та управління ними; проектування інформаційно-управлінських систем, набуття досвіду участі у реальних проектах.

Сутністю цієї підготовки є професійна спеціалізація, отримання поглиблених управлінських та науково-дослідницьких знань з економічної кібернетики, як науки управління різноманітними соціально-економічними системами. Це забезпечують дисципліни програми, зокрема: методологія наукових досліджень, математичні методи і моделі ринкової економіки, корпоративні інформаційні системи, сучасні технології моделювання економічних процесів, прикладна економетрика, ризик та методи його вимірювання, інвестиційний аналіз, податки та податкова політика, інтелектуальні системи аналізу даних, моделювання бізнес-процесів, Е-комерція та інші. Програма передбачає проходження управлінських практик та тренінгів, розробку інформаційно-математичних моделей реальних систем і процесів, роботу з актуальними інструментами та техніками проектування бізнес-процесів і систем управління (BPWin, ERWin, Agile, Scrum тощо).

Магістерська підготовка формує високі аналітичні, прогностичні та управлінські якості випускника. Економісти-кібернетики, отримавши фундаментальні знання з економіки, математики та інформаційних технологій в економіці, значно розширюють можливості працевлаштування та кар’єрного росту на підприємствах, у кредитно-фінансових та науково-дослідницьких установах, страхових компаніях, організаціях державного управління. Працевлаштування випускників можливо за видами діяльності у сферах економіки, управління, електронної комерції, бізнес-аналітики, проектного менеджменту, бізнес-інжинірингу, страхування на посадах економіста, аналітика, керівника підрозділу, керівника проекту та інших.

Основні фахові компетентності програми: здатність до інноваційної діяльності, вміння критично та системно мислити; здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю, використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів, обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Глибоке засвоєння навчальної програми забезпечується високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу кафедри, вмілим і ефективним поєднанням теоретичної і практичної підготовки, використанням сучасних інструментів та технологій наукових досліджень, інформаційних технологій та програмних пакетів, у тому числі Rstudio та Decision Tools Suite для аналізу даних, засобів імітаційного моделювання Arena та Vensim, застосуванням методів проектного менеджменту (тренінгів, командних ігор — Agile, Scrum, Kanban тощо), участю студентів у реальних наукових та інноваційних проектах.

У ході навчання студенти можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за різними програмами академічного обміну (Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Programme тощо). Зокрема у них є можливість пройти навчання (англійською мовою) у межах проекту Erasmus+ в Університеті Барселони (Іспанія), а також стати учасниками програми Прямої мобільності (Mobility Direct) і щорічної Міжнародної літньої школи — в Університеті м. Лодзі (Польща).

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної кібернетики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної кібернетики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної кібернетики (письмово)
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної кібернетики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної кібернетики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної кібернетики (письмово)