Опис програми

Впродовж навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з організації та управління фінансово-економічною безпекою, організації інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки, конкурентної розвідки, управління корпоративними конфліктами (в тому числі рейдерства) та методів їх подолання, сучасних методів забезпечення надійності персоналу, управління захистом комерційної таємниці, організації та управління майновою та особистою безпекою, контроль якості та безпечності продукції галузі тощо.

Випускники можуть працевлаштуватися керівником або провідним спеціалістом служби фінансово-економічної безпеки на підприємствах різних форм власності, спеціалістом з корпоративного управління, експертом із зовнішньоекономічних питань, економічним радником, консультантом з економічних питань, обіймати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу - суб'єкта охоронної діяльності.