Опис програми

Місією магістерської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців спеціальності, які б усвідомлювали значущість інноваційної діяльності та екологізації виробництва для розвитку економіки, володіли б необхідними знаннями та навичками і оперативно реагували на нагальні потреби підприємств в активізації інноваційних процесів. Під час навчання магістри оволодіють техніками стратегічного управління, фінансового менеджменту, управління проектами, антикризового управління, бізнес-планування, тайм-менеджменту та інших специфічних дисциплін.

Випускники магістратури володіють інструментарієм управління ключовими функціональними сферами діяльності — фінансами, маркетингом, операційною, логістичною діяльністю, управління персоналом, набувають практичних навичок роботи у командах під час проходження практики, мають розвинуті особисті управлінські, комунікативні, лідерські, організаційні риси.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.