Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної і професійно-орієнтованої підготовки фахівців у галузі іноземної філології із кваліфікацією викладачів та перекладачів, які володітимуть знаннями у сфері іноземної філології, навичками методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Підготовка передбачає набуття та поглиблення студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладу в суспільно-політичній, науково-технічній, економічній та юридичній галузях, ділове листування, IT-переклад. Програма також містить поглиблене вивчення теорії лінгвістичних учень, набуття навичок самостійного ведення науково-дослідної роботи, опанування сучасних інформаційно-комунікативних технологій та професійних навичок роботи із сучасними технологіями, що здійснюється за посередництвом навчальних матеріалів з мультимедійним забезпеченням. Студенти проходять асистентську, перекладацьку та переддипломну практики.

Асистентська практика проводиться у закладах вищої освіти м. Харкова, насамперед на факультетах Каразінського університету, під контролем керівників практики, викладачів факультету іноземних мов згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. До оцінювання додано завдання з педагогіки та психології.

Перекладацька практика, яка проводиться без відриву від занять, орієнтована на співпрацю з кафедрами Каразінського університету, де враховується специфічна професіональна тематика. Практика проводиться під керівництвом досвідчених перекладачів-керівників практики, викладачів перекладацьких кафедр факультету.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в аспірантурі (програма PhD) та поглибити теоретичні знання і спектр практичних навичок, а також працювати за отриманою кваліфікацією викладачем англійської мови в середніх та закладах вищої освіти, усним та письмовим перекладачем, зокрема, в медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR- технологій, в галузі освіти, науки, культури, туризму, міжнародного бізнесу та торгівлі, журналістики, дипломатії, копірайтингу, консалтингу тощо.

Студенти в ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, а також семінарах і зустрічах, що проводяться з метою ознайомлення студентів із програмами міжнародного обміну.