Опис програми

Теоретичний зміст програми передбачає отримання поглиблених знань сутності міжнародних відносин, міжнародної безпеки, міжнародних конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, теорії міжнародних відносин, комплексних знань про країни та регіони, міжнародний інформаційний простір та міжнародні комунікації.

Основними цілями навчання є здобуття поглиблених знань з теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, світової політики, міжнародної безпеки та конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку міжнародних регіонів, отримання кваліфікації для комплексного аналізу та прогнозування міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи у сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях, освітніх та науково-дослідних інституціях.

Основними об’єктами вивчення є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, методології та методи міжнародно-політичних досліджень.

До основних методів, методик та технології віднесено збирання та аналіз інформації у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій; визначення та прогнозування напрямів розвитку міжнародних відносин у різноманітних сферах; використання іноземних мов у професійній діяльності; здійснення наукових досліджень проблем міжнародних відносин.

За результатами навчання випускники одержать поглиблене знання другої іноземної мови (німецької, французької, італійської або іспанської), розуміння культурних основ міжнародних комунікацій та професійної етики; знання методичних прийомів ведення професійних дискусій у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики; знання стратегічних і тактичних основ, методичних прийомів та особливостей ведення переговорів на міжнародному рівні; знання основ, методичних прийомів та особливостей культурної та гуманітарної дипломатії; знання особливостей побудови та функціонування міжнародних засобів масової комунікації.