Опис програми

Програма передбачає підготовку фахівців вищої кваліфікації, які мають глибокі системні знання в галузі математики і її застосувань і здатні до дослідницько-інноваційної діяльності у сфері науки і освіти, здатні продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі прикладної математики. Поєднання освітньої і наукової складової дозволяє здобувачу освіти набути здатність формулювати та доводити нові теоретичні твердження, створювати нові математичні моделі систем і процесів, планувати і проводити дослідження, презентувати та оформлювати отримані результати, а також проводити науково-педагогічну діяльність в галузі прикладної математики. Програма передбачає виконання власного завершеного наукового дослідження, підготовку і опублікування результатів у вітчизняних і міжнародних періодичних наукових виданнях, представлення результатів на міжнародних наукових конференціях, а також підготовку і публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

Освітньо-наукова програма