Опис програми

До основних завдань підготовки докторів філософії з соціальних комунікацій належать: поглиблення теоретичної загальноуніверситетської та фахової підготовки; здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі філології; розвиток науково-дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень; підвищення рівня професійної підготовки в галузі журналістики задля здійснення наукового консультування в сфері культури, державного управління та діяльності недержавних організацій (інституцій); набуття теоретичних знань та практичних навичок викладання у вищих навчальних закладах. Випускники аспірантури можуть працювати у науково-дослідницьких установах, інформаційними аналітиками у підрозділах, що опікуються питаннями соціокомунікаційних потоків та відносин всередині соціуму (соціальної групи) та між соціумами (соціальними групами) (міністерства, відомства, державні адміністрації, державні та недержавні суб’єкти економічної та іншої діяльності тощо). Перед аспірантами відкривається широкий спектр творчих і управлінських посад у ЗМІ всіх типів міжнародного, загальнонаціонального чи регіонального значення (ведучий програми, редактор, журналіст, коментатор, репортер, кореспондент, власний кореспондент, спеціальний кореспондент, оглядач тощо).