Опис програми

Протягом навчання аспіранти оволодівають такими компетентностями: знання історії розвитку та сучасного стану досліджень філософських проблем, концептуальних та теоретико-методологічних засад, сучасних методів наукового і філософського дослідження, методів і прийомів логічного аналізу; здатність аналізувати, синтезувати та обговорювати сучасні філософські проблеми, ставити оригінальні та актуальні проблеми сучасного філософування, планувати шляхи їх вирішення; здійснювати самостійні філософські дослідження з урахуванням спілкування з експертами різних галузей знань, представниками інших професійних груп різного рівня; спроможність критично оцінювати і прогнозувати суспільно-політичні і культурні події та явища на підставі належного обсягу фахових філософських знань з метою надання консультативних послуг державним установам та громадським організаціям, ефективно, плідно та фахово взаємодіяти з філософською, науковою спільнотою у міжнародному контексті.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.