Опис програми

Здобувачі вивчають теоретико-методологічні аспекти аналізу суспільного виробництва, інноваційні чинники економічного зростання, економічні категорії, закони та закономірності, економічні відносини і форми власності та їх ефективність, концепції формування економічних систем, підприємництво, відтворення суспільного продукту та виробничих відносин, мікро- та макроекономічні пропорції, економічну політику, проблеми внутрішньої та зовнішньої рівноваги, мікро- та макроекономічні показники соціально-економічної ефективності суспільного відтворення, генезис світової та вітчизняної економічної думки.

У ході навчання аспіранти засвоюють теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; практики стратегічного і тактичного управління підприємствами та ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств та їхніх структурних підрозділів у сучасних умовах функціонування ринку продукції та послуг, а також міжнародних економічних відносин, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, фактори, ресурси, види, стадії і результати економічної діяльності підприємств, процес та форми управління підприємством (стратегічне управління підприємством).