Опис програми

Протягом навчання аспіранти набувають таких компетентностей: знання основних сучасних концепцій історичної науки та проблем в сучасної історіографії; здатність використовувати загальні методи наукового пізнання, користуватися науковим знанням, яке слугує засобом високої комунікативної активності; здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі сучасної історичної пам’яті та політики пам’яті; здатність аналізувати, синтезувати та обговорювати сучасні теоретико-методологічні підходи, в межах та поза областю дослідження, ставити загальні теоретичні проблеми та планувати шляхи їх вирішення; здатність використовувати критичні знання, що закріплено написанням рецензії на статтю, книгу або дисертацію; знання основних можливостей наукової співпраці щодо перспектив міждисциплінарних досліджень, визначаючи позитивні/негативні аспекти своєї власної області дослідження; здатність критичного осмислення зв’язку характеру та історичної динаміки основних теоретичних напрацювань в історичній науці та впливу на інтелектуальний розвиток суспільства і трансформацію науки.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.