Опис програми

Програма підготовки докторів філософії у галузі історії полягає в тому, щоби аспіранти усвідомили своє входження до наукового співтовариства, з’ясували сучасні норми та традиції репрезентації наукових результатів, опанували новітні форми наукової комунікації, зрозуміли необхідність постійного удосконалення свого фахового рівня. Відповідно, під час занять аспіранти набувають уміння формулювати наукову гіпотезу та визначати дослідницькі завдання при написанні статей та доповідей, правильно планувати свою наукову роботу, ефективно розподіляти час, стежити за реакцією наукової спільноти на власні публікації, критично оцінювати її, використовувати наявні можливості для вирішення конкретних науково-організаційних проблем. Аспіранти під час навчання прослуховують курси з філософії, іноземної мови та спеціальні курси з проблем сучасної методології історичних досліджень.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Презентація дослідницьких досягнень