Опис програми

До основних завдань підготовки докторів філософії з медичних наук належать: поглиблення теоретичної загально університетської та фахової підготовки; підвищення рівня професійної та викладацької майстерності; здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в практичній сфері охорони здоров’я; розвиток науково-дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень; підвищення рівня професійної підготовки в галузі медицини для здійснення наукового консультування практикуючих лікарів лікувально-профілактичних закладів та інших недержавних організацій (інституцій); набуття знань та практичних навичок викладання у вищих навчальних закладах.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника