Опис програми

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних виконувати проєкти в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробленні та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розроблення, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й оброблення даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Основні компетентності, яких набувають випускники-бакалаври, передбачають здатність до розроблення та дослідження математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук; здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проєктування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем; здатність до застосовування теоретичних та практичних основ методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, до проведення обчислювальних експериментів з обробленням й аналізом результатів; здатність до створення багаторівневої обчислювальної моделі, зокрема бази даних, знань і сховища даних, а також розподілену обробку великих наборів даних; здатність до інтелектуального аналізу даних, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів в процесі розв’язування прикладних задач.

Студенти навчаються ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проєктування інформаційних систем за галузями; використовувати формальні моделі алгоритмів та обчислюваних функцій, проєктувати, розробляти та аналізувати алгоритми, оцінювати їх ефективність та складність; проєктувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування; реалізовувати обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень.

Програма закінчується захистом кваліфікаційної дипломної роботи.

Зі студентами працює потужна та високопрофесійна команда викладачів. Постійно підтримуються зв’язки із представниками індустрії (роботодавцями), освітні програми, навчальні плани і робочі програми дисциплін щорічно оновлюються згідно з вимогами сучасного ринку праці в галузі інформаційних технологій.

Працевлаштування випускників не є проблемою, навпаки, вони користуються великим попитом в компаніях з розроблення програмного забезпечення як в Україні, так і за кордоном

Студенти беруть участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, в розв’язанні сучасних проблем в галузі ІТ. Під час навчання студенти мають можливість скористатися програмами академічної мобільності та провести семестр у закордонному університеті.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 130
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 130
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1