Опис програми

Традиційно забезпечується ґрунтовна підготовка з природничих дисциплін — акцент робиться на формуванні практичних навичок і виконанні лабораторних робіт на новому обладнанні, шліфуємо компетенції найсучаснішими курсами теоретичної фізики, як у провідних університетах світу. Навчаємо моделюванню та сформуємо у вас проблемно-орієнтований підхід до розв’язання будь-яких життєвих ситуацій, не лише фахових. На старших курсах навчаємо радіоелектроніці, фізиці напівпровідників, твердотілій, вакуумній та оптоелектроніці, квантовій електроніці та електроніці НВЧ, теорії інформації, комп’ютерних симуляцій.

Третину навчальної програми присвячено курсам, які є корисними для сучасних науковців та необхідні для початку кар’єри в ІТ-галузі: керування проєктами та бізнес-аналіз в IT, програмування та об’єктно-орієнтовне програмування на Java, алгоритми та структури даних, бази даних, основи адміністрування UNIX систем, Web–програмування, 3D комп’ютерна графіка, математичне моделювання в IT-інженерії, штучний інтелект і машинне навчання, big data, робототехніка та програмування на ARDUINO.

Крім цього, пропонуємо спеціальні курси з програмування на Python, створення віконних інтерфейсів на Python, основ Java Script, теорії метаматеріалів, мікроконтролерів, фотоніки, цифрової обробки сигналів, кодування, теорії антен та радарів, основ наноелектроніки, процесорів, синергетики.

Перед початком навчання на першому курсі серед охочих формується група біофізиків із 10–15 студентів. Радіофізики протягом перших двох курсів навчаються за спільною програмою, а потім самостійно обирають одну зі cпеціалізацій (кафедр): теоретична та комп’ютерна радіофізика, квантова радіофізика та фотоніка, напівпровідникова електроніка, фізика НВЧ, космічна радіофізика, прикладна електродинаміка. У біофізиків обсяг курсів теоретичної фізики та електроніки зменшено, натомість є такі дисципліни: біофізика, біохімія, молекулярна біологія, імунологія, біоінформатика, генетика, біотехнології, радіаційна біофізика, розробка та тестування ліків, медична діагностика та багато інших корисних курсів щодо фізики живого.

Програму підготовки бакалаврів та заплановані результати навчання узгоджено з науковою академічною спільнотою й провідними українськими та міжнародними ІТ-компаніями.

Випускники можуть працювати дослідниками, науковими співробітниками у зарубіжних і вітчизняних науково-дослідних (зокрема медичних) центрах, розв’язувати актуальні проблеми природничих наук, створювати сучасне наукове, медико–діагностичне та військове обладнання для вітчизняних та світових замовників, у провідних IT-фірмах та компаніях на таких посадах: інженер-програміст, розробник прикладного програмного забезпечення, розробник вебдодатків, програміст баз даних, ігровий програміст-розробник, фахівець з аналізу даних. Вони також можуть обіймати операційні та керівні посади на підприємствах радіоелектроніки, телекомунікацій, мереж стільникового та супутникового зв’язку, мережах абонентського доступу та локальних мережах відомств та підприємств, проэктно-конструкторських та наукових організаціях, мережах мобільного зв’язку, радіотелевізійних передавальних центрах, центрах радіонавігації та радіолокації, бути засновниками власного бізнесу та високотехнологічних стартапів.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1