Опис програми

Забезпечується ґрунтовна підготовка із природничих і технічних дисциплін. Акцент робимо на формуванні практичних навичок із розв’язання спеціалізованих прикладних завдань у сфері мікро- та наносистемної техніки, біомедичної електроніки та інформаційних технологій. Навчимо моделюванню та сформуємо у вас проблемно-орієнтований підхід до розв’язання будь-яких життєвих ситуацій, не лише фахових. На старших курсах навчимо радіоелектроніці, фізиці напівпровідників, твердотільній, вакуумній та оптоелектроніці, квантовій електроніці та електроніці НВЧ, теорії інформації, комп’ютерним симуляціям.

Для формування у студентів навичок поводження та розроблення біомедичних пристроїв та систем вивчаються такі дисципліни, як біохімія, анатомія та фізіологія людини, медико-біологічні дослідження, основи біофізики, медична електроніка, прилади медичної діагностики та вимірювальні перетворювачі в біології і медицині, лазерні та плазмові технології в медицині інтелектуальні систем в медицині, біосенсорика.

Третину навчальної програми присвячено курсам, які є корисними для сучасних науковців та необхідні для початку кар’єри в ІТ-галузі: керування проєктами та бізнес-аналіз в IT, програмування та об’єктно-орієнтовне програмування на Java, алгоритми та структури даних, бази даних, основи адміністрування UNIX систем, Web–програмування, 3D комп’ютерна графіка, математичне моделювання в IT-інженерії, штучний інтелект і машинне навчання, big data, робототехніка та програмування на ARDUINO.

Крім цього, пропонуємо спеціальні курси з програмування на Python, створення віконних інтерфейсів на Python, основ Java Script, теорії метаматеріалів, мікроконтролерів, фотоніки, цифрової обробки сигналів, кодування, теорії антен та радарів, основ наноелектроніки, процесорів, синергетики.

Програму підготовки бакалаврів та заплановані результати навчання узгоджено з науковою академічною спільнотою й провідними українськими та міжнародними ІТ-компаніями. Наші випускники можуть працювати дослідниками, науковими співробітниками у зарубіжних і вітчизняних науково-дослідних та медичних центрах, створювати сучасне біомедичне обладнання для вітчизняних та світових замовників, у провідних IT-фірмах та компаніях на таких посадах: інженер-програміст, розробник прикладного програмного забезпечення, розробник вебдодатків, програміст баз даних, ігровий програміст-розробник, фахівець з аналізу даних. Вони також можуть бути засновниками власного бізнесу та високотехнологічних стартапів.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра