Опис програми

Прикладна фізика походить з основоположних істин і основних понять фізичної науки, але пов’язана з використанням цих наукових принципів на практичних пристроях і системах.

Студенти отримують широку міждисциплінарну підготовку, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців у природничій галузі знань та об’єднує фундаментальні знання із загальної й теоретичної фізики, вищої математики і програмування, електроніки, атомної та ядерної фізики. Майбутні прикладні фізики опановують сучасні методи досліджень фізичних об’єктів, середовищ, поверхонь, електромагнітних полів та хвиль. Студенти опановують також низку спеціальних дисциплін за однією з фахових орієнтацій, яку вільно обирають по закінченню третього курсу навчання. На фізико-технічному факультеті в межах освітньої програми сформувалися фахові спрямування: «Теоретична ядерна фізика», «Експериментальна ядерна фізика», «Фізика плазми», «Фізичні технології» та «Фізичне матеріалознавство».

Значну кількість вступників складають особи, які є переможцями конкурсів-захистів МАН під керівництвом викладачів фізико-технічного факультету; переможцями або учасниками турнірів юних фізиків, а також турнірів юних винахідників та раціоналізаторів, у яких викладачі факультету беруть участь у ролі наукових консультантів команд і членів журі; переможцями або учасниками районних, міських та обласних учнівських олімпіад з фізики, організаторами яких виступають викладачі факультету. Це дає можливість сформувати на факультеті колектив студентів-однодумців, які цілеспрямовано та наполегливо вивчають складні фізико-математичні дисципліни, творчо готують себе до професії вченого.

Викладачі факультету разом зі студентами займаються активним науковим пошуком. Результати фундаментальних та прикладних досліджень регулярно публікуються у провідних вітчизняних та міжнародних журналах. Студенти факультету щороку перемагають у всеукраїнських студентських олімпіадах з фізики, турнірах фізиків, конкурсах студентських наукових робіт МОН з фізики, конкурсах студентських наукових робіт НАНУ; беруть участь у численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях (не лише студентських); беруть участь у Європейських та Міжнародних школах та літніх університетах з нанофізики, фізики високих енергій, фізики плазми та керованого термоядерного синтезу; стають стипендіатами благодійних фондів.

З десяти Міжнародних студентських турнірів фізиків (МСТФ), які відбулися дотепер, п’ять разів Україну представляли команди студентів фізико-технічного факультету. У 2011 році на третьому МСТФ наші студенти здобули золото, у 2014 році у Лозанні (Швейцарія) на шостому МСТФ фізтехівці вибороли срібло, у 2015 році у Варшаві та у 2017 році у Ґетеборзі (Швеція) на сьомому та дев’ятому МСТФ наші команди посіли перше місце.

До викладання загальних та спеціальних дисциплін на старших курсах залучено провідних учених, які працюють у сфері сучасної фундаментальної та прикладної науки, зокрема шість академіків НАНУ, одинадцять лауреатів державних та академічних премій. Зміст спецкурсів постійно оновлюється з метою врахування побажань численних замовників — представників наукових установ та підприємств.

Практичну підготовку та виконання дипломних робіт для здобуття ступеня бакалавра з прикладної фізики студенти проходять у провідних науково-дослідних центрах, таких як Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України, Інститут Монокристалів НАН України та інших, що тісно пов’язані з розробкою нових фізичних методів дослідження. Студенти старших курсів мають можливість брати участь у виконанні науково-дослідних робіт за міжнародними грантами, та за державними замовленнями Міністерства освіти і науки України, що проводять науковці факультету.

Завдяки широкій та ґрунтовній міждисциплінарній підготовці випускники освітньої програми успішно займаються науковими дослідженнями у міжнародних і вітчизняних науково-дослідних центрах, де займаються вирішенням актуальних проблем в усіх природничих галузях сучасної науки, беруть участь у розробці сучасного наукового та технологічного обладнання у вітчизняних та світових фірмах-розробниках.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1