Опис програми

Переваги освітньої програми «Українська мова та література»

 • українська мова та література сьогодні є важливим складником відбудови України, а ця програма забезпечить відмінне знання не лише рідної, але й однієї іноземної мови на вибір (англійська, німецька, французька, польська);
 • можливість академічної мобільності в різні країни задля обміну філологічними знаннями та участі в наукових дослідженнях;
 • велика кількість наукових заходів, присвячених теоретичним та практичним дослідженням мови і літератури;
 • практики (фольклорна, діалектологічна й педагогічна) дають можливість закріпити знання й набути досвіду у «польових» умовах.

Сьогодні філологи зі знанням української мови та літератури є затребуваними на ринку праці в усіх сферах, навіть тих, що безпосередньо не пов’язані з філологією.

Знання і навички, що їх набувають випускники освітньої програми «Українська мова та література»:

 • знання української (лексикологія, орфографія, синтаксис, стилістика, риторика, розуміння законів композиції, жанрології) й інших мов (англійська або інша західноєвропейська, польська, латинська, старослов’янська);
 • ґрунтовні знання української і світової літератури, комунікативної лінгвістики, синтаксису художнього тексту тощо
 • знання і навички, що готують до роботи у школі та інших навчальних закладах;
 • розвиток цілеспрямованості, наполегливості, креативності та самостійності;
 • уміння користуватися новітніми освітніми та інформаційними платформами.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом бакалавра зі спеціальності «Філологія», спеціалізації «Українська мова та література», є педагогічна діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін, а також проходженням педагогічної практики. Випускники можуть працювати у сфері викладання з можливістю виконання робіт у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, музейних, архівних, видавничих, інформаційних (радіо, телебачення, преса), мистецьких, наукових та інших закладах, адміністративних установах на таких посадах:

 • асистент учителя;
 • викладач-стажист;
 • лаборант (освіта);
 • фахівець з фольклористики та інші.

Також випускники можуть працювати фандрейзерами (пишуть заявки на гранти для різних організацій), копірайтерами (написання текстів на різні теми), піар-менеджерами (працюють з партнерами), перекладачами, контент-менеджерами (наповнення вебсайтів), рерайтерами (поєднання різних текстів в один).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
  Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25