Опис програми

Мета програми — сформувати у випускника здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій.

Освітня програма орієнтована на соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах, продукти соціального комунікування й передбачає набуття практичних знань і навичок роботи в галузі соціальних комунікацій, медіа, журналістики.

Випускники спеціальності «Журналістика» в Каразінському отримають різноманітні професійні навички:

 • розуміння засад та технік журналістської роботи, включаючи збір інформації, її аналіз та обробку, редагування та публікацію матеріалів у різних медіаформатах;
 • вміння створювати якісний контент для різних медіаплатформ та форматів, включаючи писемні, аудіо та візуальні матеріали;
 • розуміння етики та професійних стандартів в журналістиці, таких як об’єктивність, точність, правдивість, а також розуміння питань інформаційної безпеки;
 • вміння співпрацювати з командою, включаючи інших журналістів, редакторів та фахівців у різних галузях, щоб створювати та розповсюджувати якісний контент;
 • розуміння технологій та інструментів, що використовуються у сфері медіа, включаючи роботу з програмним забезпеченням та розуміння аспектів кібербезпеки;
 • вміння працювати з соціальними мережами, включаючи їх використання для розповсюдження матеріалів та залучення аудиторії;
 • вміння користуватися різними медіаінструментами, в тому числі знання роботи зі звуком, відео та фото;
 • навички моніторингу та аналізу медіасередовища;
 • знання сучасних трендів та інновацій в галузі медіаіндустрії.

Особливістю програми є обов’язкова навчально-ознайомча та виробнича практика в харківських, українських ЗМІ за наявності договору про практику з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
 • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з журналістської, медійної або суспільної практики);
 • модульний формат навчання (поєднання установчих сесій і самостійної роботи студентів);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, мультимедійних технологій).

Під час навчання за програмою «Журналістика» здобувачі набувають таких фахових компетенцій:

 • здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності;
 • здатність формувати інформаційний контент і створювати медіапродукт;
 • здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність;
 • здатність ефективно просувати створений медійний продукт;
 • здатність до провадження безпечної медіадіяльності.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами медіапрофесії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань «Scopus». Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного і закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності «Журналістика» можуть працювати за такими професіями: журналіст, редактор, копірайтер, кореспондент, PR-спеціаліст, комунікаційний менеджер, соціальний медіа-менеджер, відеоблогер, радіо- та телеведучий, фотожурналіст, технічний письменник, корпоративний журналіст, відеооператор, монтажер.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Зарубіжна література (письмово)
Мінімальний бал 100
x0.45
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.45
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Зарубіжна література (письмово)
Мінімальний бал 100
x0.45
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.45
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
  Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.45
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.45
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.45
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.45
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2