Опис програми

Філософія прагне раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу. Своїм основним завданням філософія має встановлення перших, основних істин, які слугують першоосновою або принципами для інших істин.

Здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр вивчають дисципліни гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної, професійної та практичної підготовки. Особлива увага приділяється таким історико-філософським дисциплінам, як-от: «Історія античної філософії», «Філософія Стародавнього Сходу», «Філософія Середніх віків», «Філософія доби Відродження», «Філософія Нового часу», «Німецька класична філософія», «Історія української філософії» «Некласична філософія другої половини 19 — початку 20 століття».

Студенти-філософи мають можливість прослухати авторські курси: «„Studia Universitatis“: філософія і свобода», «Маркс, Ніцше, Фрейд», «Особистість в історії культури» тощо. За результатами навчання, атестаційного екзамену та захисту дипломної роботи випускники отримують кваліфікацію бакалавр з філософії.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть працювати викладачами філософських дисциплін ЗВО, асистентами, викладачами філософських дисциплін середніх навчальних закладів, консультантами із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях), завідувачами навчального кабінету (філософії).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2