Опис програми

Мета програми — забезпечити фундаментальну підготовку фахівців у галузі культурології, які володіють глибокими знаннями у сфері історії та теорії візуальної культури, іноземними мовами (за вибором), новітніми комунікативно-інформаційними технологіями у сфері культурних комунікацій.

Програма орієнтована на формування в студентів професійних навичок в сферах міжкультурної комунікації, візуальної культури, викладацької та науково-дослідної діяльності, адміністрування закладів культури і освіти, арт-журналістики, створення та менеджменту культурних проектів.

Підготовка передбачає вже з першого курсу поглиблене вивчення новітніх тенденцій та напрямків мистецьких теорій і практик, іноземних мов (за вибором), оволодіння навичками організації і управління культурними проектами та формування креативного мислення.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності в: закладах культури і мистецтва (культурних і мистецьких центрах, галереях, музеях); медіасфері (журналах, інтернет-виданнях, телеканалах); закладах з адміністрування мистецьких проектів; освітніх установах, університетах, академіях, коледжах; PR-агенціях; органах місцевого самоврядування та центральної влади; наукових інституціях; неурядових та міжнародних проектах та інституціях у сфері культури та освіти.

Випускник програми отримує наступні фахові компетенції: знання з основних теоретичних напрямів, шкіл, концепцій, теорії культури, з історії культури, основних культурних епох та історичного розвитку; вміння застосовувати знання найважливіших концепцій, принципів і теорій культурології для вирішення прикладних культурологічних задач; компетентності з викладання культурологічних дисциплін у різних типах навчальних закладів; навички зі створення і менеджменту культурних проектів.

У ході освітнього процесу реалізується, зокрема, орієнтація на студентоцентроване навчання, застосування методів організації та здійснення, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок у формі екзамену з «Теорії та історії культури» та дипломної роботи з захистом в екзаменаційній комісії. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація «бакалавр культурології».

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2