Опис програми

Освітня програма орієнтована на підготовку економістів-аналітиків та практиків широкого профілю з поглибленим опануванням сучасних новітніх методів аналізу великих масивів економічної інформації (Big Data), які існують в Інтернет-середовищі.

Програма, зберігаючи принцип фундаментальності базової економічної підготовки, доповнена дисциплінами, які посилюють її прикладний характер (податкове планування, інформаційні системи в обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності тощо) та забезпечує формування у майбутніх фахівців компетентностей та навичок, популярних на ринку праці.

Високий рівень професійної компетентності досягається завдяки оптимальному поєднанню глибокої теоретичної підготовки з ґрунтовними практичними навичками, які студенти отримують під час виробничої практики в реальних комерційних структурах, державних статистичних органах тощо.

Програма є вільною від абстрактних математичних моделей, мало придатних у сучасних умовах.

Кафедра забезпечує належний рівень викладання дисциплін загальноосвітнього та професійного циклів завдяки високій кваліфікації викладачів, які здійснюють наукове консультування комерційних структур на постійній основі або безпосередньо працюють у таких структурах за сумісництвом.

Існують широкі можливості для опановування англійської мови: окрім вивчення англійської в університеті, студенти мають можливості удосконалювати мовні навички в літніх мовних школах за кордоном, навчатися за програмами подвійних дипломів у закордонних закладах вищої освіти, з якими університет має відповідні договори, вивчати окремі дисципліни англійською мовою.

Випускники знайдуть застосування знанням:

– у бізнесових структурах (приватні фірми, малі підприємства, багатопрофільні корпорації, банківські установи, фондові компанії, філії та представництва міжнародних компаній, IT-структури);

– у державних і недержавних некомерційних установах і організаціях (фінансові та статистичні органи, наукові установи, офіси міжурядових та неурядових організацій);

– зможуть відкрити власний бізнес, зокрема у сфері електронної комерції.

Випускники також зможуть продовжити навчання в магістратурі.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2