Опис програми

Програма готує бакалаврів, здатних вирішувати складні завдання зі створення, розвитку та управління бізнес-структурами.

Навчання за програмою розвиває перспективи підготовки фахівців економіко-управлінського профілю з урахуванням особливостей та вимог до сучасного соціально-економічного розвитку.

Програма передбачає поглиблене вивчення іноземних мов за фахом та володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, що надає можливість випускникам легко інтегруватися у міжнародне бізнес-середовище (Канада, Франція, Фінляндія, Чехія, Китай та інші країни світу).

Випускники програми можуть продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у сфері економіки та управління державних і приватних установ; у фінансово-кредитних структурах; науково-дослідних інститутах; навчальних закладах на посадах, передбачених для бакалаврів з базовою вищою освітою з економіки.

Також випускник програми вміє застосовувати знання для виявлення закономірностей функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівнях; здатний використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність; розуміє основні особливості провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; здатний описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; розуміє основні особливості сучасної світової та національної економіки, соціальну, економічну та зовнішньоекономічну політику держави тощо.

У ході освітнього процесу реалізується, зокрема, орієнтація на студентоцентроване навчання, застосування методів організації та здійснення, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок і компетенцій у формі екзаменів з «Бізнес-економіки», «Адміністративного менеджменту», «Бізнес-статистики» та «Міжнародного бізнесу».

Національна кредитна мобільність в рамках договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення дослідження в університетах та установах України. Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра