Опис програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з економічної кібернетики (спеціальність — Економіка), які мають загальні та професійні компетентності у сфері економіки, управління та інформаційних технологій.

Програма орієнтована на засвоєння базових знань з економіки та управління, математики, інформатики, методів системного аналізу та моделювання.

Економічна кібернетика базується на трьох складових: економіка, моделювання та комп’ютерні технології. Відповідно до цього навчальна програма складається з наступних блоків:

  1. базова економічна підготовка (економічна теорія, основи підприємництва, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент, фінанси та кредит, бухгалтерський облік);
  2. комп’ютерно-математичне моделювання (прикладна економетрика, імітаційне моделювання, інтелектуальні системи аналізу даних, Data mining, нейронні мережі, моделювання бізнес-процесів, управління проєктами, ризики в ухваленні рішень);
  3. IT-технології (інформатика, інформаційні системи й технології в управлінні, вебпрограмування, програмні оболонки та пакети, е-комерція, інформаційний бізнес).

Основні фахові компетентності програми: креативне та критичне мислення; знання та уміння застосовувати економіко-математичні методи та моделі, спеціалізоване програмне забезпечення та комп’ютерні технології аналізу інформації, обробки даних та прогнозування для розв’язання економічних задач, оцінки стану і подальшого розвитку суб’єктів господарювання; здатність планувати та розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Якість навчання за програмою забезпечується високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу кафедри, вмілим і ефективним поєднанням теоретичної й практичної підготовки, використанням сучасних інструментів навчання та комп’ютерних технологій, застосуванням методів проєктного менеджменту. Програма передбачає проходження управлінських практик та тренінгів, розробку інформаційно-математичних моделей реальних систем і процесів, роботу з актуальними інструментами моделювання та аналізу даних, техніками проєктування бізнес-процесів (R, Rstudio, Decision Tools Suite Arena, Vensim, BPWin, ERWin, Agile, Scrum, Kanban тощо).

У ході навчання студенти можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за різними програмами академічного обміну (Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Programme тощо). У них є можливість пройти навчання (англійською мовою) у межах проєкту Erasmus+ в Університеті Барселони (Іспанія), а також стати учасниками програми Прямої мобільності (Mobility Direct) і щорічної Міжнародної літньої школи — в Університеті м. Лодзі (Польща).

Працевлаштування

Випускник може працювати за видами професійної діяльності у сферах економіки, менеджменту, електронної комерції, бізнес-аналітики та проєктного менеджменту, розробки інформаційних систем і технологій на підприємствах у кредитно-фінансових установах, виробничо-комерційних структурах, IT-фірмах, консалтингових компаніях та інших організаціях. Кібернетики-економісти здатні управляти підрозділами підприємств і організацій, займатися аналітичною і проєктною роботами на посадах економіста, менеджера, інженера, програміста, вебпрограміста тощо. Випускники мають можливість продовжити навчання в магістратурі.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра