Опис програми

Програма зосереджена на творчих підходах до формування сучасного бізнес-середовища, ефективного прийняття управлінських на основі участі у реальних практичних дослідженнях і використанні прогресивних стратегій, методів і прийомів маркетинг-менеджменту.

Освітня програма спрямована на підготовку професійних фахівців, здатних планувати та реалізовувати інноваційні концепції виробництва, ціноутворення, просування й розподілу ідей, продукції та послуг; проводити дослідження й аналіз ринків, розробляти товарні, збутові, комунікаційні та рекламні стратегії, а також створювати бренди для задоволення потреб ринкових суб’єктів і досягнення цілей організації.

Професійна програма орієнтована на формування компетентностей маркетингової діяльності за умов турбулентного господарського середовища та вимог сучасних організаційних ринків на базі аналітичних інформаційних технологій. Акцент робиться на розвиток у студентів креативних управлінських здібностей і фундаментальну економічну підготовку.

Після завершення програми, випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Спеціальність спрямована на підготовку фахівців керівної ланки управління з маркетинг-менеджменту для підприємств та організацій різних форм власності, органів державного управління, а також бюджетних, наукових й освітніх організацій, де використовуються фахівці цієї спеціальності.

Фахові компетентності освітньої програми передбачають формування здатностей розробляти маркетингові, управлінські, комерційні програми та плани, провадити угоди з надання послуг (виробничих. управлінських, юридичних, банківських, дослідних, транспортних та інших) ринковим інституціям; ефективно організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану; реалізовувати практичну діяльність за складниками комплексу маркетингу: товар-ціна-розподіл-комунікація; прогнозувати та планувати кон’юнктуру та місткість ринку, оцінювати показники збуту продукції, вивчати поведінку споживачів, аналізувати конкурентне середовище; здійснювати контроль за виконанням планових завдань та угод; проектувати елементи бренду та застосовувати технології моделювання бренду, іміджу, бізнес-репутації; стратегічно вдосконалювати організаційну маркетингову діяльність тощо.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, стратегічних бізнес-проектів, використання сучасних програмно-комп’ютерних та інформаційно-аналітичних технологій.

Студенти в ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1