Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної підготовки фахівців у галузі іноземної філології, формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, підготовка філологів, викладачів та вчителів, здатних здійснювати навчально-педагогічну діяльність у середніх загальноосвітніх, спеціальних, закладах вищої освіти, а також висококваліфікованих перекладачів, здатних працювати з мовними парами німецька-українська, українська-німецька, англійська-українська, українська-англійська у письмовій та усній формах.

Скориставшись конкурсною пропозицією «Німецька мова та література і переклад та англійська мова», студенти отримають ґрунтовні знання та практичні навички, що відповідають сучасним тенденціям ринку праці.

Студенти зможуть майстерно оволодіти німецькою та англійською мовами (а за бажанням і  третьою іноземною мовою на вибір), навчитися усному та письмовому перекладу, розвинути хист до викладацької діяльності, познайомитися з історією світової літератури. Окрім дисциплін загальної підготовки (як-от історія України, філософія, інформаційні технології тощо) і фахових дисциплін (лексикологія, граматика, стилістика тощо) за 3 роки і 10 місяців навчання студенти зможуть пройти курси вільного вибору, самостійно формуючи власний освітній шлях. Університет пропонує понад 200 вибіркових дисциплін загальної підготовки (наприклад, основи вебпрограмування, менеджмент і маркетинг, HR-менеджмент, психологія ефективної комунікації, фантастика та ідеологія, основи літературного редагування тощо), а факультет – понад 40 фахових вибіркових дисциплін (наприклад, використання цифрових технологій у навчанні німецької мови, український переклад: історія та сучасність, тайм-менеджмент у професійній діяльності філолога тощо).

Процедура визнання результатів неформальної освіти дозволяє студентам проходити курси від провідних університетів світу, зокрема на всесвітньо відомій платформі Coursera, а програми академічної мобільності – брати участь у міжнародних програмах студентського обміну (зокрема, Erasmus Mundus, програмі німецьких академічних обмінів DAAD, стипендіальній програма Fulbright тощо). Студенти можуть самостійно, за власним вподобанням подбати про подальший саморозвиток відповідно до індивідуальних освітніх інтересів, потреб та планів щодо подальшого працевлаштування.

Значна увага приділяється і науково-дослідницькій підготовці: участі в студентських наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, публікації результатів досліджень у збірках наукових праць, заходам у Науковому товаристві студентів факультету іноземних мов Кіразінського університету.

Важливим протягом навчання є розвиток необхідних у наш час м'яких навичок, цифрової грамотності та вміння вчитися, а наголос на самонавчанні і навчанні через практику доповнюється кураторським консультуванням.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
x0.2
    Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2