Опис програми

У XXI столітті французька мова присутня і поширюється в усіх важливих сферах життя: науці, культурі, мистецтві, медицині, політиці, інтернеті та глобальних ЗМІ, економіці, а також у європейській та багатосторонній дипломатії.

Світ франкомовних країн сповнений джерелами  майбутньої перспективної міжнародної діяльності – у  Європі, Африці, Північній Америці, Карибському регіоні, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Отже, за умов формування багатополюсного світу, роль французької мови сьогодні зростає та посилюється, а разом з цим зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях, спроможних представляти Україну у всесвітньому франкомовному просторі.

Мета освітньої програми — формування навичок вільного володіння французькою та англійською мовами, перекладацької, комунікативної, соціокультурної компетенцій студентів, навичок методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Програма підготовки містить практичний курс французької мови, курс практики перекладу французької мови, практичний курс англійської мови, курс практики перекладу англійської мови, теоретичні дисципліни, зокрема історію французької мови, лінгвокраїнознавство, лексикологію, теоретичну граматику, стилістику, літературу Франції та франкомовних країн, методику викладання французької мови. Курс практики перекладу містить суспільно-політичний, художній, економічний, технічний, юридичний переклад та ділове листування, IT-переклад. Програма передбачає проходження педагогічної та перекладацької практик.

Навчання за цією конкурсною пропозиціє має беззаперечні переваги. Якість освіти гарантують насамперед висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід викладання як практичного курсу французької мови, так і вузьких галузевих напрямів перекладу, історії мови, франкомовної літератури, лінгвокраїнознавства тощо. Саме така багатоаспектна насиченість даної пропозиції гарантує відсутність пробілів у знаннях здобувачів та формує в них ширше професійне світосприйняття.

По-друге, наші здобувачі мають можливості регулярного спілкування із носіями мови, що забезпечується світовими франкомовними організаціями, а також можливості участі у міжнародних програмах обміну та стажування закордоном.

Педагогічна практика проводиться на базі загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу (розширене викладання іноземних мов, наявність у штаті досвідченого педагогічного складу та викладача-носія іноземної мови, відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.

Перекладацька практика проводиться у перекладацьких агенціях, у бюро перекладів, ІТ-компаніях. Перевага надається базам відповідного рівня (студенти можуть опанувати новітні технології у сфері перекладацьких послуг, пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконалення навичок та вмінь роботи з системою автоматизованого перекладу SDI TRADOS).

Французька мова є офіційною мовою ООН, Європейського Союзу, ЮНЕСКО, НАТО, Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного Червоного Хреста. Це також мова трьох міст головних європейських інституцій: Страсбурга, Брюсселя і Люксембурга. Це друга популярна мова для вивчення після англійської мови, окрім цього, французька посідає третє місце за використанням в інтернеті. Французька мова допомагає в опануванні інших мов. Це стосується романських мов (іспанська, італійська, португальська або румунська), а також англійської мови, оскільки французька мова надала понад 50 % одиниць сучасній англійській лексиці.

Володіння французькою мовою є перевагою під час пошуку роботи. Зокрема це стосується співпраці з французькими міжнародними компаніями в різних секторах діяльності (дистрибуція, автомобільна та люксова індустрії, аеронавтика, банки, страхування тощо).

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі та поглибити теоретичні знання і спектр практичних навичок, набути кваліфікацію викладача закладу вищої освіти, а також працювати вчителем за отриманою кваліфікацією, усним та письмовим перекладачем, зокрема, у медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR-технологій, у галузі освіти, науки, культури, туризму, міжнародного бізнесу та торгівлі, журналістики, дипломатії, копірайтингу, консалтингу тощо.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, а також семінарах і зустрічах, що проводяться з метою ознайомлення студентів із програмами міжнародного обміну.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 110
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.4
Математика
Мінімальний бал 110
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1