Опис програми

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з харчових виробництв, здатних до професійної діяльності з розв’язування складних спеціалізованих завдань та практичних проблем технічного і технологічного характеру у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства на національному та міжнародному рівні; підготовка фахівців, здатних виконувати управлінські функції, просувати на рівні підприємства або галузі кращі ідеї, практики, міжнародні стандарти, технології забезпечення якості продукції, розробляти нормативну та технологічну документацію, створювати інноваційні види харчової продукції.

Навчальний процес побудований на опануванні професійних освітніх компонентів:

 • крафтові технології перероблення рослинної та тваринної сировини, хлібобулочних та кондитерських виробів, напоїв та продуктів бродіння;
 • устаткування в галузі;
 • організація виробництва на підприємствах харчової промисловості;
 • проєктування підприємств з основами системи автоматизованого проєктування і розрахунку;
 • управління якістю та безпечністю харчових продуктів;
 • економіка підприємства та маркетинг.

Перевагами навчання за освітньою програмою є:

 • отримання випускниками диплому європейського зразка;
 • студентоцентроване навчання;
 • визнання навчання здобувачів в межах неформальної освіти;
 • практичний досвід роботи в харчовій індустрії викладачів;
 • атмосфера університету, що сприяє творчому підходу та доброзичловості;
 • залучення фахівців галузі та представників бізнесу до освітнього процесу;
 • вільний вибір дисциплін у здобувачів з широкого каталогу університету (25% обсягу програми);
 • підтримка спеціальності державою (наявність бюджетних місць зі стипендіальним забезпеченням);
 • багаторічна співпраця з університетами-партнерами Німеччини, Австрії, Греції за програмами академічного обміну студентів, навчання закордоном зі стипендією в межах програми Erasmus+;
 • участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах, роботі студентського наукового товариства, у англійському клубі та The ART of Hospitality;
 • можливість отримання стипендій та грантів як в Україні, так і закордоном;
 • стажування на підприємствах України, а також закордоном в Італії, Греції, Туреччині згідно з угодами підписаними з міжнародними компаніями.

Після завершення програми випускник може працювати на різних підприємствах (крафтові підприємства з випуску харчової продукції; виробничі підприємства закладів індустрії гостинності, готельно-ресторанні комплекси, зелений туризм; підприємства з перероблення рослинної та тваринної сировини; виробництва м’ясних, рибних, молочних, хлібобулочних та кондитерських виробів, напоїв та продуктів бродіння; транснаціональні корпорації; органи державного управління; або організація власного бізнесу) за видами професійної діяльності на таких посадах: інженер-технолог підприємств харчової промисловості; технологічний директор підприємства; R&D Engineer Researcher; менеджер з контролю якості харчових продуктів підприємств харчової промисловості; шеф кухар (су-шеф) закладу ресторанного господарства; завідувач виробництва на підприємствах харчової промисловості.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту