Опис програми

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем функціонування індустрії гостинності на різних рівнях.

Навчальний процес (окрім гуманітарної та соціально-економічної підготовки) має чотири основні напрями професійної та практичної підготовки, гармонійне поєднання яких забезпечує високу кваліфікацію майбутнього фахівця з готельно-ресторанної справи, а саме містить:

– підготовку з економіки та менеджменту;

– підготовку з новітніх технологій ведення готельно-ресторанного бізнесу;

– підготовку у сфері інноваційних технологій готельно-ресторанної справи;

– мовну підготовку.

Серед переваг навчання за програмою є:

 • диплом європейського зразка;
 •  можливість отримати стипендію розміром 200 євро у 1-му семестрі в рамках програми Ukraine Digital
 • студентоцентроване навчання та визнання неформальної освіти;
 • практичний досвід викладачів у готельно-ресторанній індустрії;
 • залучення фахівців галузі та представників бізнесу (спікерів) до освітнього процесу;
 • вільне обрання дисциплін з широкого каталогу університету (25% обсягу програми);
 • поглиблене вивчення іноземних мов;
 • високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в індустрії гостинності (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE);
 • співпраця з університетами-партнерами за програмами академічного обміну студентів (3-6 місяців навчання за кордоном зі стипендією) в рамках програми Ерасмус+ (Німеччина, Греція);
 • участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах, роботі студентського наукового товариства, в англійському клубі та "IRTB Hospitality school".
 • участь у міжнародних літніх школах з подальшою мобільністю за кордон.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності на посадах менеджера в готельному та ресторанному господарстві; менеджера в санаторно-курортному господарстві; фахівця із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси тощо); фахівця з готельного обслуговування; фахівця з ресторанного обслуговування; наукового співробітника (рекреологія); фахівця з управління проєктами та програмами у сфері матеріального і нематеріального виробництва; фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку; фахівця з організації дозвілля, організатора туристичної та готельної діяльності та інших первинних посадах.

Для більш детального ознайомлення з програмою перейдіть за посиланням.
Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Хімія (на вибір)
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Хімія (на вибір)
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
  Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування