Опис програми

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

На мовну підготовку відводиться близько 2 200 академічних годин. Загальна кількість годин з викладання англійської мови (як основної іноземної) відповідає підготовці перекладача. Вивчення другої мови (французької, німецької, китайської) відбувається за вибором студента.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на близько 100 підприємствах Харкова та України. Викладачі кафедри не тільки дають студентам теоретичні основи туризму, а й мають практичний досвід роботи у сфері туристичного бізнесу, про тонкощі якого розповідають майбутнім колегам.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в закладах вищої освіти інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проєктів. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість слухати лекції, брати участь у семінарах та тренінгах відомих українських і закордонних науковців та практиків туристичного бізнесу, у наукових конференціях та круглих столах з туризму. Більшість із них мають власні наукові публікації з різних аспектів туристичного бізнесу.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в туризмі (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE).

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники спеціальності зазвичай працюють у фірмах, що надають туристичні послуги на посадах менеджерів з туризму. Менеджер з туризму вирішує внутрішні й зовнішні питання компанії, веде листування з вітчизняними та іноземними замовниками, формує тури і пакети відпочинку, працює безпосередньо з клієнтами, оформляючи документи і виставляючи рахунки.

Фахівці з туризму залучені також у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, орієнтованих на туризм, у галузі адміністративного управління, науково-дослідній сфері, рекламних агентствах, маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю, на менеджерських та маркетингових посадах підприємств індустрії туризму.

Фахівці з туризму можуть здійснювати екскурсійний супровід, державне управління туризмом, управління об’єктами туристичної інфраструктури (музейні комплекси, інформаційні центри, готелі, ресторани, екскурсійні об’єкти та ін.), працювати організаторами туризму, гідами-перекладачами. Виробнича діяльність пов’язана також із виставково-ярмарковою діяльністю, конференссервісом, санаторно-курортним бізнесом та spa-wellness, готельно-ресторанним бізнесом, індустрією дозвілля та розваг, викладацькою діяльністю.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1