Опис програми

Освітня програма спрямована на підготовку компетентних конкурентоспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин, здатних здійснювати професійну діяльність в системі транскордонної взаємодії учасників, що діють на міжнародній арені у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах, на засадах міжнародного права, міжнародної безпеки та дипломатії, захищати національні інтереси України, демонструвати лідерські якості, продовжувати професійне зростання та саморозвиток.

Основним базисом підготовки фахівців за освітньою програмою «Міжнародні відносини» є вивчення декількох іноземних мов, володіння ґрунтовними знаннями теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародно-політичного аналізу для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.

Випускники освітньо-професійної програми можуть здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, та обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах.

Сфера професіональної діяльності бакалаврів-міжнародників передбачає регулювання глобальних політичних, економічних, військових, екологічних, культурно-ідеологічних та інших процесів; забезпечення ефективної роботи посольств, місій та апарату відомств закордонних справ, зокрема Міністерства закордонних справ України, візових центрів; консультування представників центральних та місцевих органів державної влади з питань, пов’язаних із сферою міжнародних відносин та зовнішньої політики; налагодження міжнародних зв’язків у суспільно-політичній, економічній та соціокультурній сферах; забезпечення професійного перекладу наукової, науково-публіцистичної літератури та інформаційних матеріалів із сфери міжнародних відносин; захист інтересів держави та її громадян (фізичних і юридичних осіб), що перебувають за кордоном; здійснення експертно-аналітичної діяльності у системі міжнародних відносин.

Щороку студенти проходять стажування за кордоном з метою вивчення і кращого володіння іноземними мови. За час стажування майбутні фахівці-міжнародники мають унікальну можливість не лише поспілкуватись з носіями мови, але й ознайомитися з місцевими історичними пам’ятками, долучитися до культури та сформувати певне уявлення про менталітет народів, з якими у подальшому, можливо, буде пов’язане їх професійне життя.

Освітньо-професійна програма

 

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1