Опис програми

Становлення України як суверенної, незалежної держави і пов’язаний із цим соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток дають підстави стверджувати про невпинне зростання ролі та функцій фахівців у сфері міжнародних відносин. Потребу в таких фахівцях мають нині не тільки державні структури (посольства, консульства, торговельні представництва України за кордоном), а й компанії, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, засоби масової інформації, що висвітлюють міжнародну проблематику.

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії» поєднує всебічне вивчення міжнародних відносин як академічної дисципліни і політичної практики з глибоким розумінням одного або декількох ключових регіонів світу. Особливостями програми є підготовка фахівців з міжнародно-політичного регіонознавства з поглибленим вивченням регіонів Західної, Центрально-Східної, Північної та Південної Європи, країн пострадянського простору, регіону Східної та Південно-Східної Азії, Африки та Латинської Америки.

Основними об’єктами вивчення є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, зовнішня політика та національні інтереси України.

Теоретичний зміст предметної області передбачає отримання знань з теорії міжнародних відносин, форм та способів їх організації, історії та сучасної практики міжнародного співробітництва, взаємодії та конкуренції, природи та динаміки міжнародної безпеки, міжнародних конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, міжнародного регіонознавства, природи та еволюції міжнародних комунікацій та міжнародного інформаційного простору.

Випускники освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльності щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів у сфері міжнародних відносин, державного управління, в приватних чи громадських організаціях, а також науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю.

Випускники можуть обіймати такі посади:

 • дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;
 • працівник консульських установ України;
 • працівник державних центральних та місцевих органів влади і самоврядування;
 • працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;
 • аналітик міжнародної сфери;
 • аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;
 • референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою(PR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер);
 • експерт-консультант із суспільно-політичних питань;
 • викладач закладу вищої освіти, науковий співробітник-політолог;
 • організатор міжнародного туризму;
 • аташе;
 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур’єр;
 • експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • політичний оглядач;
 • гід-перекладач, перекладач;
 • консультант рекламних агентств;
 • науковий співробітник (політологія);
 • міжнародник-аналітик.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1