Опис програми

Сучасний рівень розвитку радіофізики та актуальних завдань вимагає застосування математичного апарату високого рівня і гарного володіння великою кількістю теоретичних та чисельних методів. Це призвело до виділення даного розділу в окрему спеціальність.

Навчання за програмою «Радіофізика і електроніка» передбачає експериментальне та теоретичне дослідження процесів генерації, підсилення, обробки, каналізації, розповсюдження, дифракції та розсіювання електромагнітних хвиль, лінійної та нелінійної взаємодії та керування параметрами електромагнітних хвиль, генерованих радіотехнічними засобами, у вільному просторі, у хвилеводах та резонаторах різноманітної конфігурації, в детермінованих, випадкових, природних і штучних середовищах.

Фахівці з радіофізики і електроніки можуть працювати за профілем на посадах наукових співробітників та інженерів науково-дослідницьких лабораторій, менеджерами компаній, що спеціалізуються в галузі електроніки та засобів зв'язку, програмістами, системними адміністраторами комп’ютерних мереж.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит зі спеціальності прикладна фізика та наноматеріали (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит зі спеціальності прикладна фізика та наноматеріали (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит зі спеціальності прикладна фізика та наноматеріали (письмово)
Диплом магістра