Опис програми

«Соціальні технології» — це магістерська програма, що передбачає підготовку професіонала-соціолога, орієнтованого на практичну діяльність з розробки та програмування соціальних перетворень. Головним завданням такого фахівця є експертне керування гостро динамічними соціальними, соціально-політичними та соціокультурними процесами високої складності. Магістерська програма «Соціальні технології» надає знання про наявні інструменти зазначеного керування, формує навички самостійної розробки необхідних засобів конструювання і перетворення соціальної дійсності та забезпечує практичну апробацію фахових компетенцій.

Випускники магістерської програми «Соціальні технології» знаходять професійну реалізацію в сферах експертно-консультативної підтримки державної та політичної системи, в дослідницькому полі, в керуванні процесами соціального, економічного, правового, політичного, наукового, культурного полів.

Перспективи працевлаштування

Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці. Органи державного управління та місцевого самоврядування; управління праці та соціального захисту населення; недержавні організації (благодійні установи, громадські організації); соціальні служби щодо роботи із різними групами населення; центри зайнятості, біржі праці; центри вивчення громадської думки, науково-дослідні установи з вивчення соціальних проблем; кадрові, консалтингові служби, служби щодо роботи з персоналом.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом магістра